Sivut eivät ole käytössä


Toiminta on lopetettu

Ota yhteys ANKKALAMMEN päiväkotiin! 
fi

TOIMINTAMME


Päämäärämme on toteuttaa laadukasta, tavoitteellista ja yksilöllistä, lapsen kehitystä ja oppimista tukevaa varhaiskasvatusta ja esiopetusta englannin kielellä.

Tärkeintä meille on tarjota lapsille lämmin, turvallinen ja virikkeellinen kasvu- ja oppimisympäristö, jossa jokainen lapsi tulee nähdyksi ja kuulluksi. 

3-6 -VUOTIAIDEN LASTEN PÄIVÄKOTI

Tarjoamme varhaiskasvatusta ja esiopetusta 3-6 -vuotiaille lapsille Espoon Karakalliossa ja Kilonpuistossa. Molemmissa toimipisteissä meillä on 30 kokopäiväpaikkaa ja toimimme lasten iän mukaan jaetuissa pienryhmissä. 

LAADUKAS VARHAISKASVATUS 

Varhaiskasvatus on lapsen opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuus. Noudatamme Espoon kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaa.

VIRALLINEN ESIOPETUS

Olemme Espoon kaupungin virallinen esiopetusyksikkö. Noudatamme yksikön omaa, Espoon kaupungin esiopetussuunnitelmaan perustuvaa opetussuunnitelmaa. Esiopetusryhmäämme haetaan sinä vuonna, kun lapsi täyttää 6 vuotta.

LAPSI- JA RYHMÄKOHTAISET SUUNNITELMAT

Jokaiselle lapselle laaditaan henkilökohtainen varhaiskasvatus- ja/tai esiopetussuunnitelma. Lisäksi laadimme jokaiselle ryhmälle oman suunnitelman. Ryhmäkohtaisten suunnitelmien perustana ovat lasten henkilökohtaisista suunnitelmista nousseet tarpeet ja mielenkiinnon kohteet.

VARHAINEN OSITTAINEN KIELIKYLPY

Toteutamme varhaista osittaista kielikylpyä englanninkielellä. Kieli omaksutaan käytännön kokemuksen kautta käyttämällä kieltä kaikessa toiminnassa äidinkielen kaltaisesti. Ominaista kielikylvylle on, että kieltä käytetään oppimisen välineenä, ei kohteena tai päämääränä. Lue lisää kielikylpypedagogiikasta.

YHDESSÄ KEHITTÄMINEN JA OPPIMINEN

Arvioimme ja kehitämme toimintaamme säännöllisesti yhdessä koko henkilökunnan kanssa. Osallistamme myös lapset mukaan toiminnan suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin omien valmiuksiensa mukaisesti. Oppimisen lähtökohtana ovat lapsen aiemmat kokemukset, mielenkiinnon kohteet ja osaaminen.

SITOUTUNUT JA AMMATTITAITOINEN HENKILÖKUNTA

Varhaiskasvatuksen opettajamme ja lastenhoitajamme täyttävät varhaiskasvatus- ja perusopetuslaissa säädetyt opettajien ja hoitajien kelpoisuusehdot. Monikulttuurinen henkilökuntamme on sitoutunut työhönsä, ja he haluavat tukea lasten kasvua ja kehitystä. 

TURVALLINEN JA VÄLITTÄVÄ YMPÄRISTÖ

Toimintaympäristömme on turvallinen, välittävä ja rohkaiseva, ja jossa lapsi saa kasvaa ja oppia omassa tahdissa. Pienessä päiväkodissa ja pienissä lapsiryhmissä meillä on mahdollisuus kohdata jokainen omana itsenään ja lapsella on oikeus ilmaista itseään, mielipiteitään ja ajatuksiaan. Kaikessa toiminnassamme huolehdimme ensisijaisesti lapsesi turvallisuudesta. 

YHTEISTYÖ PERHEIDEN KANSSA

Toimiva yhteistyö päiväkodin ja perheiden välillä on hyvän varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen perusta. Meille on tärkeää toimia avoimesti yhteistyössä perheiden kanssa. Uskomme, että yhdessä jakamalla voidaan parhaiten tukea lapsen kehitystä juuri hänen tarpeensa huomioiden. 

TIETOTURVALLINEN VIESTISOVELLUS

Käytämme tietoturvattua TinyApp-sovellusta, jonka kautta välittyvät niin viikoittaiset viestit kuin yhteiset hetket kuvina ja videoina. Myös perheet voivat viestiä sovelluksen kautta päiväkotiin.

YHTEISET RETKET JA JUHLAT

Päiväkodeistamme on helppo tehdä monipuolisesti retkiä pääkaupunkiseudulle. Käymme viikoittain jumpassa ja päiväkodissamme on mahdollisuus osallistua Juvenalian päiväkotimuskariin. Vietämme yhdessä juhlapyhiä ja lasten syntymäpäiviä. Myös perheet pääsevät viettämään kanssamme erilaisia juhlapäiviä.

YKSITYISENHOIDONTUKI

Päiväkotimme asiakasperheet ovat oikeutettuja yksityisen hoidon tukeen. Perheet hakevat tuen itse Kelalta, kun päiväkodin varhaiskasvatussopimus on allekirjoitettu. 

Myös Kauniaisissa asuvien lasten perheet voivat hakea meiltä tuettua varhaiskasvatus- tai esiopetuspaikkaa. Kauniaisten kaupunki maksaa yksityisen hoidon tukea kauniaislaisille perheille, joiden lapsi on päiväkodissamme.

VOITTOATAVOITTELEMATON TOIMINTA

Olemme tuottaneet varhaiskasvatusta ja esiopetusta jo vuodesta 1992 alkaen. Päiväkotiamme ylläpitää vanhempien kannatusyhdistys. Sen toiminta on voittoa tavoittelematonta, eli kaikki varat käytetään laadukkaan varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toteuttamiseen.


PIDETTY LASTEN KESKEN JA ARVOSTETTU PERHEIDEN KESKUUDESSA

Lapset viihtyvät päiväkodissamme, ja perheet arvostavat tapaamme tehdä kasvatus- ja opetustyötä. Suurin osa perheistä on meillä asiakkaina useita vuosia. "Parempaa hoitopaikkaa en voisi lapselleni toivoa!"


Tutustu tarkemmin päiväkotimme arvoihin  ja yhdistyksemme tarkoitukseen.


Olisipa kiva nähdä lapsesi päiväkodissamme!