Ota yhteys ANKKALAMMEN päiväkotiin! 
fi

PÄIVÄKOTIYHDISTYS


Espoon Englanninkielinen Leikkikoulu on voittoa tavoittelematon vanhempien kannatusyhdistyksen ylläpitämä yksityinen päiväkoti. Päiväkotiyhdistys on toiminut vuodesta 1992. Yhdistyksen toiminta perustuu siihen, että kaikki varat käytetään laadukkaan varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen tuottamiseen. Lähtökohtana on lasten ja henkilökunnan hyvinvointi. 

Olemme luotettava yhteistyökumppani - kannamme vastuun niin työnantajana kuin palvelujen tarjoajana.

Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu 

 • Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää varhaiskasvatuspalveluita, tukea ja täydentää lasten kotikasvatusta, edistää lasten oppimismahdollisuuksia ja englannin kielen taitoa sekä ylläpitää englantia jo osaavien lasten kielitaitoa, luoden lapsille hyvät mahdollisuudet osallistua englanninkieliseen perusopetukseen
 • Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys ylläpitää yhtä tai useampaa päiväkotia, joissa tarjotaan perheille laadukkaita päiväkotipalveluita, ja joissa lasten kehitystä ja hyvinvointia tuetaan parhaalla tavalla. Sekä varhaiskasvatuksessa että virallisessa esiopetuksessa noudatetaan englanninkielistä kielikylpymetodia. Täten lasten kasvatus- ja opetustyö tapahtuu pääosin englannin kielellä, mutta myös suomen kielellä. Kieli ei ole pelkkä tavoite vaan myös oppimisen väline.
 • Yhdistys on voittoa tavoittelematon, ja näin ollen yhdistyksen tavoitteena ei ole taloudellisen hyödyn hankkiminen. Yhdistyksen kaikki varat käytetään päiväkotien ylläpitämiseen - laadukkaan varhaiskasvatus- ja esiopetustoiminnan toteuttamiseen.
 • Päiväkotitoiminnan kautta yhdistys tarjoaa lapsille hyvät valmiudet elämään, ja tukee englanninkielen varhaista omaksumista.
 • Välitämme koko perheestä, ja haluamme tarjota koko perheelle onnistuneen asiakaskokemuksen.
 • Yhdistyksen tavoitteena on edistää varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa olevien lasten sekä varhaiskasvatushenkilökunnan hyvinvointia. Tämä tavoite niin ikään ohjaa yhdistyksen toimintaa ja päätöksentekoa.
 • Päiväkotia ylläpitävän yhdistyksen jäsenet ovat päiväkodissa olevien lasten huoltajat, joista myös yhdistyksen hallitus koostuu. 
 • Yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja toimintansa tukemiseksi.
 • Yhdistyksellä voi olla varsinaisia jäseniä, että kannatusjäseniä ja kunniajäseniä.

Yhdistyksen varsinainen jäsen 

 • Yhdistyksen varsinaisena jäsenenä ovat kaikki yhdistyksen ylläpitämässä päiväkodissa olevan lapsen huoltaja/huoltajat, joilla on voimassa oleva varhaiskasvatussopimus päiväkotimme kanssa.
 • Yhdistyksen hallitus hyväksyy varsinaiset jäsenet päiväkotihakemuksesta. Varsinaiset jäsenet eli huoltajat maksavat päiväkotipaikan kuukausihintaa = yhdistyksen jäsenmaksu.
 • Yhdistyksen vuosikokous järjestetään kerran vuodessa, yleensä syyskuussa. Tämän lisäksi voidaan tarvittaessa järjestää ylimääräisiä kokouksia. Varsinaisilla jäsenillä on yhdistyksen kokouksissa läsnäolo-, puhe- ja äänioikeus. Ja näin mahdollisuus halutessaan vaikuttaa ja osallistua yhdistyksen toimintaan.
 • Varsinainen jäsen voi myös halutessaan vaikuttaa ja osallistua yhdistyksen toimintaan mm. hallituksen jäsenenä, tai antamalla osaamistaan tai mm. vinkkejä retkiin tai muihin aktiviteetteihin tai yhdistyksen toiminnan yhteisöllisyyden ylläpitämiseen. Jos sinua jäsenenä tämä kiinnostaa, yhdistyksen hallitukseen (eelkilokara@gmail.com).

Yhdistyksen hallitus

 • Yhdistyksen asioita hoitaa varsinaisessa yhdistyksen kokouksessa valittu hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kuusi (6) jäsentä. Hallituksen jäsenen toimintakausi kestää seuraavaan yhdistyksen varsinaiseen kokoukseen. Hallitus edustaa yhdistystä.
 • Hallitus pyrkii henkilökunnan työhyvinvointia ylläpitämällä ja edistämällä luomaan hyvät olosuhteet lasten varhaiskasvatukselle ja esiopetukselle. Henkilöstön työhyvinvointi ja viihtyvyys ovat etusijalla, jolloin yhdistys profiloituu halutuksi työnantajaksi. Hyvin toimiva työyhteisö tarjoaa lapsille turvallisen ja inspiroivan kasvuympäristön.
 • Hallitus muodostuu vapaaehtoisista lasten vanhemmista, jotka haluavat osallistua, kehittää ja vaikuttaa päiväkotipalveluiden toimintaan.


PÄIVÄKOTIMME ON 30-VUOTIAS!


Olisipa kiva nähdä lapsesi päiväkodissamme!