Sivut eivät ole käytössä


Toiminta on lopetettu

Ota yhteys ANKKALAMMEN päiväkotiin! 
fi

PÄIVÄKOTIPAIKKOJEN HINNAT


Toimikauden 2022-2023 päiväkotipaikkojen lapsikohtaiset omavastuuosuudet: 

 • 3-4-vuotiaat enintään 409,00 € / kk

 • 5-vuotiaat (viskarit) enintään 291,00 € / kk

 • 6-vuotiaat (eskarit) enintään 327,20 € / kk

Mitä päiväkotipaikan hinta kattaa?

Päiväkotipaikan hinta kattaa kaiken päiväkotitoimintaan liittyvän; tarvikkeet, ruuat, ja päiväkodin ulkopuolelle suuntautuvat retket ja liikunnan.

Ainoa erillinen kustannus on vapaaehtoinen Juvenalian järjestämä päiväkotimuskari, joka pidetään viikoittain päiväkodeissamme. Juvenalia laskuttaa erikseen siihen osallistuvien lasten perheitä lukukausittain.

Miten päiväkotipaikan kokonaishinta muodostuu?

Päiväkotimme Espoossa asuvat asiakkaat ovat oikeutettu Espoon kaupungin tukiin: Kelan yksityisen hoidon tuki (sis. Espoo-lisä), viskarituki, maksuttoman esiopetuksen tuki ja sisaruslisä. Osa tuista huomioidaan automaattisesti lapsen päiväkotimaksussa, osa tulee perheen hakea itse.

Päiväkotipaikan lapsikohtainen kokonaishinta muodostuu seuraavista osista:

 1. perheen omavastuuosuus = kuukausittainen hoitomaksu
 2. KELA:n myöntämä yksityisen hoidon tuki
 3. ja mahdollisista muista perheen saamista tuista.

Mitä suurempi tukien osuus on kokonaishinnasta, sitä pienemmäksi jää perheen maksama omavastuuosuus. Omavastuuosuus on suuruudeltaan enintään vuosittain tarkistettu toimikauden enimmäisomavastuu.

Asiakasperheiden vanhemmista valittu yhdistyksen hallitus vahvistaa päiväkotipaikkojen hinnat vuosittain touko-kesäkuussa seuraavalle uudelle, elokuussa alkavalle toimikaudelle.

Päiväkotipaikan kokonaishinta muodostuu ikäryhmittäin seuraavasti: 

  3-4-VUOTIAAT LAPSET

 • Kokonaishinta 1071,28€/kk. (Tämä merkitään tukihakemukseen).
 • Perheen maksama omavastuuosuus enintään 409€/kk.
 • Kelan yksityisen hoidon tuki 654,61 €/kk. Perhe hakee tukea itse Kelalta. Perhe voi hakea myös tulosidonnaista hoitolisää.

  5-VUOTIAAT VISKARIT

 • Kokonaishinta 1071,28€/kk. (Tämä merkitään tukihakemukseen).
 • Perheen maksama omavastuuosuus enintään 291,00€/kk.
 • Kelan yksityisen hoidon tuki 654,61  €/kk. Perhe hakee tukea itse Kelalta. Perhe voi hakea myös tulosidonnaista hoitolisää.

 • Viskarituki 118,00 €/kk. Perhe saa tämän tuen automaattisesti. Espoo ei myönnä täyttä viskaritukea, jos perhe saa sisaruslisää ja/tai tulosidonnaista hoitolisää.

6-VUOTIAAT ESKARIT

 • Kokonaishinta 1017,95 €/kk.  (Tämä merkitään tukihakemukseen).
 • Perheen maksama omavastuuosuus enintään 327,20€/kk.
 • Kelan yksityisen hoidon tuki esiopetusikäiselle 177,92 /kk. Perhe hakee tukea itse Kelalta. Perhe voi hakea myös tulosidonnaista hoitolisää.

 • Maksuttoman esiopetuksen tuki 510,00/kk. Perhe saa tämän tuen automattisesti.

Sisaruslisä

Espoon kaupunki myöntää sisaruslisää perheille, joilla on vähintään kaksi lasta varhaiskasvatuksessa. Lasten ei tarvitse olla samassa varhaiskasvatuspaikassa. Perhe hakee tuen itse erillisellä lomakkeella Espoon kaupungilta.


Yksityisen hoidon tuki


TERVETULOA PÄIVÄKOTIIMME MYÖS KAUNIAISISSA ASUVAT LAPSET! 

Myös Kauniaisissa asuvien lasten perheet voivat hakea meiltä tuettua varhaiskasvatus- tai esiopetuspaikkaa. Kauniaisten kaupunki maksaa yksityisen hoidon tukea ja sisaruslisää kauniaislaisille perheille, joiden lapsi on päiväkodissamme. 


Olisipa kiva nähdä lapsesi päiväkodissamme!