Sivut eivät ole käytössä


Toiminta on lopetettu

Ota yhteys ANKKALAMMEN päiväkotiin! 
fi

ARVOMME


Päivittäisen toimintamme perustana on lasten ja henkilökunnan kokonaisvaltainen hyvinvointi. Yhteisesti jaetut arvomme ovat; laatu, turvallisuus, yksilöllisyys ja kunnioittaminen.

LAATU


 • Laadukas toiminta on kasvatus- ja opetustyömme perusta.
 • Koulutettu ja työlleen omistautunut henkilökunta vastaa hyvän, suunnitelmallisen ja tavoitteellisen varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toteuttamisesta.

 • Pienet ryhmät takaavat sen, että henkilökunta pystyy huomioimaan lapsen yksilölliset tarpeet.
 • Retket ja juhlat täydentävät toimintaamme ja laajentavat lapsen oppimisympäristöä.
 • Hyvät opetusvälineet ja materiaalit mahdollistavat monipuolisen kasvatus- ja opetustyön.
 • Jatkuvaa kehitystä varten henkilökunnalle on varattu tarpeeksi aikaa laadukkaan varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen suunnitteluun, toteutukseen ja kehittämiseen.

TURVALLISUUS


 • Jokaisella lapsella on oikeus hyvään ja turvalliseen lapsuuteen, ja jokaisella aikuisella on oikeus työskennellä turvallisessa työpaikassa.
 • Luomme ympäristöä, jossa lapsella on mahdollisuus ilmaista ja toteuttaa itseään, ja jonka ilmapiiri on myönteinen, salliva ja uuden oppimiseen rohkaiseva.

 • Ymmärtävä henkilökunta huolehtii, että lapsen on turvallista kertoa ajatuksistaan ja tunteistaan.
 • Turvallisuutta lisäävät lapsen hyvin tunteva henkilökunta, tutut päivärutiinit ja yhdessä sovitut säännöt.

 • Huolehdimme myös päiväkodin fyysisen ympäristön turvallisuudesta.
 • Kodikkaassa ja välittävässä ympäristössä lapsi saa kokea olevansa hyväksytty, arvostettu ja pidetty.

YKSILÖLLISYYS


 • Meillä jokainen saa olla oma itsensä.
 • Kunnioitamme yksilöllisiä rajoja, toiveita ja tarpeita.
 • Toimintamme lähtökohtana ovat lapsen aiemmat kokemukset, mielenkiinnon kohteet ja osaaminen.
 • Arvostamme vapaata leikkiä ja tuemme lapsen oma-aloitteisuutta.

 • Henkilökuntamme auttaa lasta luottamaan itseensä ja näkemään omat vahvuutensa.
 • Päiväkodissa myös henkilökunta saa hyödyntää vahvuuksiaan. Työyhteisön moninaiset taustat ovat rikkautemme. 

KUNNIOITTAMINEN


 • Toimimme kunnioittavasti itseä, muita ja luontoa kohtaan, ja noudatamme kestävän kehityksen periaatteita.

 • Tutkimme ja opimme arvostamaan luontoa ja lähiympäristöämme.

 • Kohteliaisuus ja hyvien tapojen noudattaminen ovat meille arkipäivää.

 • Tuemme lapsen sosiaalisten taitojen kehittymistä ja yksilöllisen vastuun näkemistä ryhmän jäsenenä.
 • Kunnioitamme perheitämme ja haluamme tukea heitä kasvatustyössä avoimella yhteistyöllä.
 • Lasten tulee saada olla osallisia omassa elämässään - heidän äänensä ja mielipiteensä näkyvät kaikessa toiminnassamme.

Lasten kehitys ja hyvinvointi ovat tärkeintä toiminnassamme! Jokainen lapsi ansaitsee tulla nähdyksi ja me haluamme nähdä jokaisen lapsen.


Lue kokemuksia päiväkodistamme.


Olisipa kiva nähdä lapsesi päiväkodissamme!