Sivut eivät ole käytössä


Toiminta on lopetettu

Ota yhteys ANKKALAMMEN päiväkotiin! 
fi

MITÄ ON KIELIKYLPYPEDAGOGIIKKA?


Kielikylvyssä kieltä käytetään oppimisen välineenä - ei kohteena tai päämääränä


Kielikylpypedagogiikka on erittäin tehokas vieraan kielen opetusmenetelmä, jonka avulla voidaan saavuttaa toiminnallinen kaksikielisyys. Menetelmä on lähtöisin Kanadasta, missä sitä on käytetty 1960-luvulta lähtien. Maailmalla yleisin kielikylvyn muoto on varhainen kielikylpy, joka alkaa yleensä jo varhaiskasvatuksessa ja jatkuu vähintään perusopetuksen loppuun saakka. 

Varhaisessa kielikylvyssä kaikki toiminta ja opetus tapahtuu valitulla kielellä. Varhainen kielikylpy voi myös olla osittaista, jolloin osa toiminnasta ja opetuksesta on alusta lähtien kielikylpykielellä ja osa tapahtuu taas maan virallisella kielellä.

Espoon Englanninkielisessä Leikkikoulussa toteutamme varhaista osittaista kielikylpypedagogiikkaa. Päiväkotiemme henkilökunta käyttää lasten kanssa pääosin englannin kieltä. Henkilökunta ymmärtää myös suomea, ja käyttää sitä englannin kielen tukena. Näin toimitaan erityisesti tilanteissa, joissa on tärkeää lapsen ymmärtävän yksityiskohtaisesti, mitä sanotaan; esimerkiksi silloin kun selvitämme lasten ristiriitoja, tai lohdutamme lasta.  

Tämä vaikuttaa suoraan lasten turvallisuuden tunteeseen ja helpottaa asioiden selvittämistä, kun voimme kommunikoida tarvittaessa lapsen hyvin ymmärtämällä kielellä. 


Lasten keskinäinen leikki- ja kommunikointikieli päiväkodissamme on lähtökohtaisesti suomen kieli. Lapset oppivat vaihtamaan sujuvasti kielestä toiseen riippuen siitä puhuvatko he aikuisten vai lasten kanssa.

Emme varsinaisesti opeta englannin kieltä, vaan lapsi oppii kielen toiminnan lomassa keskustelujen, satujen, lorujen, laulujen ja leikkien kautta. Näin lapsi omaksuu kielen hänelle luontaisella ja mielekkäällä tavalla; jokapäiväisissä tilanteissa samalla tavoin, miten äidinkielikin opitaan. Alussa lapset oppivat yksittäisiä sanoja ja fraaseja, joita käytetään päiväkodin arjen toistuvissa tilanteissa. Kuvat, eleet ja ilmeet tukevat puheen ymmärtämistä. 

Esimerkiksi keinussa kannustamme pyytämään vauhtia sanomalla "push please", vessassa kuvia hyödyntämällä pyydämme käsipesulle "wash your hands please" ja kun siivoushetki koittaa näytämme liikkeen lelujen pois korjaamista "tidy up time".

Pikkuhiljaa kielitaito alkaa kehittyä, ja yleensä esikouluikäisenä lapset ymmärtävät englanninkielistä puhetta vaivatta ja tuottavat itse kokonaisia lauseita.

Päiväkodeissamme käytetään aktiivisesti kielen oppimisen tukena monenlaista materiaalia. Kuvakirjat, tekstit ja kuvat seinillä, lauta- ja palapelit, englanninkielinen lastenmusiikki, ja englanninkieliset digitaaliset oppimisohjelmat elävöittävät ja rikastuttavat kielen oppimista. Lasten oppimisympäristössä visuaalisia elementtejä ja herätteitä, jotka kannustavat uusien sanojen oppimiseen.  

Kielen oppimisen lisäksi päiväkodeissamme tutustumme englanninkielisten maiden kulttuureihin ja juhlimme heidän juhlapäiviä, joita ovat mm. Halloween, St. Patrick´s Day, Thanksgiving ja Valentine´s Day. Juhlimme myös suomalaiseen kulttuuriin liittyviä juhlapäiviä kuten Kalevalanpäivää, vappua, itsenäisyyspäivää, sekä joulua. Huomioimme toiminnassamme myös asiakasperheidemme ja henkilökuntamme kulttuureista nousevat juhlat. 

Tavallisesti lapsi aloittaa päiväkodissamme 3-5-vuotiaana, jolloin hänen äidinkielensä on kehittynyt riittävän vahvaksi. Kodilla on tärkeä rooli lapsen äidinkielen tukemisessa. Suosittelemmekin perheillemme, että lapsen vapaa-ajalla he käyttäisivät vain tämän äidinkieltä, ja keskustelisivat ja lukisivat lapselle paljon hänen äidinkielellään.  


Kiinnostaisiko teidän perhettä kielikylpypäiväkoti? 

Tutustu miten voit hakea päiväkotiimme.


Olisipa kiva nähdä lapsesi päiväkodissamme!