Sivut eivät ole käytössä


Toiminta on lopetettu

Ota yhteys ANKKALAMMEN päiväkotiin! 
fi

KARAKALLION KIELIKYLPYPÄIVÄKOTI 


"Täällä päiväkodilla vesikin maistuu paremmalta!", totesi yksi viskari.  

Meille on tärkeää, että lapset saavat näkyä ja kuulua päiväkodissa, sillä se on meidän yhteinen kotimme päivän ajan. Uskomme vahvasti siihen, että eri ikäisten lasten pitää saada viettää aikaa myös yhdessä. Se on oppimisen paras malli.

Karakalliossa perjantait ovat erikoisuutemme. Lapset ovat nimenneet sen surprise dayksi, sillä joka perjantai tapahtuu jotain erityistä. Päivän suunnittelusta ja toteutuksesta vastaavat lapset ja aikuiset yhdessä. On erilaisia teemajuhlia, lelupäiviä, temppuratoja, kaveritaitoja, majan rakennusta jne. Ja mikä tärkeintä, silloin ollaan aina kaikki yhdessä.


Soita | WhatsApp 045 639 7437
Kalasääksentie 6, 02620 ESPOO 
Avoinna arkisin 07:30-17:00


SIJAINTI: Karakallion päiväkotimme sijaitsee kerrostalon alakerrassa, ihan Rastaalan koulun lähellä. 

PARKKIPAIKAT: Kalasääksenkujalla päiväkodin oven edustalla on 15min kadunvarsipaikkoja. Poutahaukankujan päästä löytyy ilmainen 24h parkkialue. 

JULKISILLA: Lähimmät bussipysäkit Poutahaukankuja ja Rastaskukkula, ovat noin 300 metrin päässä Karakallion päiväkodin ovelta.   


KARAKALLION PÄIVÄKODISSAMME OPPIVAT JA MAAILMAA IHMETTELEVÄT

Stars, Clouds ja Rainbows -ryhmät

Kaikissa lapsiryhmissämme, Stars, Clouds ja Rainbows, harjoitellaan arjentaitoja, sosiaalisia taitoja ja leikkitaitoja päivittäisen toiminnan kautta. Pääsääntöisesti ohjaamme englanninkielellä. 

Oppimisen alueet sekä varhaiskasvatuksessa että esiopetuksessa ovat Kielten rikas maailma, Ilmaisun monet muodot, Minä ja meidän yhteisömme, Tutkin ja toimin ympäristössäni, sekä Kasvan, liikun ja kehityn. 

Alla on kuvattu tarkemmin eri ryhmien toiminnan painotuksia.

STARS

3-4-VUOTIAAT

Päiväkodin alkaessa tullaan tutuiksi uusien ystävien ja päiväkodin aikuisten kanssa. Totutellaan uusiin rutiineihin ja yhteisiin sääntöihin. Etenkin vasta meillä aloittaneiden lasten kohdalla tärkeä periaatteemme on kiireettömyys - toiminta on lapsilähtöistä.

Stars-ryhmässä sosiaaliset ja leikkitaidot ovat etusijalla. Harjoittelemme erityisesti käden taitoja ja erilaisia motorisia taitoja. Pedagoginen leikki on tärkeässä roolissa Stars-ryhmän toiminnassa.

Englannin kielen oppiminen alkaa pienillä perusasioilla. Please, thank you, help me please.

CLOUDS

5-VUOTIAAT VISKARIT

Viskari valmistaa lapsia eskariin. Karakallion päiväkodissa tämä, tarkoittaa myös "isojen puolelle" siirtymistä.

Clouds-ryhmässä totutellaan pidempiin pöytätyöjaksoihin ja harjoitellaan äänteitä, numeroita ja muotoja.

Syksyn aikana Cloudsit käyvät kaverikerhoa, jossa opetellaan kaveritaitoja ja tunteiden tunnistamista, sanoittamista ja ilmaisemista. Keväällä taas käydään pikkueskaria, tulevan eskariopen johdolla.

Viskarit osaavat jo melko hyvin kommunikoida englannin kielellä.

RAINBOWS

6-VUOTIAAT ESKARIT

Rainbowsit ovat päiväkodin vanhimmat. Isommat lapset saavat toimia esimerkkinä ja mallina pienemmille.

Rainbowsit osallistuvat päivittäin viralliseen esiopetukseen, joka valmistaa heitä kouluun. Eskari antaa hyvät lukivalmiudet ja työskentelytaidot kouluun. Esiopetuksen pääopetuskieli on englanti, mutta eskariin sisältyy kerran viikossa järjestettävä suomen kielen tunti.

Rainbowssit oppivat ratkaisemaan ongelmia ja toimimaan itsenäisemmin. Myös tärkeä kaveritaitojen ja tunteiden opettelu jatkuu läpi eskarin.

Mahdollisuuksien mukaan eskarit osallistuvat keväisin uimakoulun ohjattuun uimaopetukseen Leppävaaran uimahallilla, ja heille järjestetään yöeskari päiväkodissa.   


PÄIVÄRYTMI 


Olemme avoinna 07:30-17:00

  STARS (3-4-vuotiaat)

 • 7:30 Päiväkoti aukeaa
 • 7:30-8:30 Vapaata leikkiä
 • 8:30-9:00 Aamupala
 • 9:00-9:30 Aamupiiri
 • 9:30-10:30 Ulkoilu
 • 10:30-11:15 Stars Opetustuokio
 • 11:15.11:45 Lounas
 • 11:45-14:00 Lepohetki
 • 14:00-14:30 Välipala
 • 14:30-15:00 Satuhetki
 • 15:00 Ulkoilu
 • 17:00 Päiväkoti sulkeutuu

  CLOUDS ja RAINBOWS 

  (5-6-vuotiaat)

 • 7:30 Päiväkoti aukeaa
 • 7:30-8:30 Vapaata leikkiä
 • 8:30-9:00 Aamupala
 • 9:00-9:30 Aamupiiri
 • 9:30-10:30 Opetustuokio
 • 10:30-11:30 Ulkoilu
 • 11:30-12:30 Lounas
 • 12:30-13:30 Hiljainen aktiviteetti
 • 13:30-14:00 Vapaata leikkiä

 • 14:00-14:30 Välipala

 • 15:00-15:30 Satuhetki

 • 15:30 Ulkoilu

 • 17:00 Päiväkoti sulkeutuu


LAAJAT JA MONIPUOLISET OPPIMISYMPÄRISTÖT

Päiväkodin aidattu piha on kerrostalon sisäpihan päädyssä. Iso ja metsäinen pihamme kutsuu lapsia leikkimään puiden alle ja kiven koloihin. Ympärillämme on paljon metsää ja luontoa, jossa vierailemme ahkerasti. Läheltä löytyvät myös tekonurmi ja hiekkakenttä, joilla pelailla. Karakallion asukaspuisto ja Karatalo ovat kävelymatkan päässä. Jumpassa käymme viikoittain Karakallion Sisu-salilla. Keskiviikkoiltapäivisin on mahdollisuus osallistua Juvenalian muskariin muskariopen johdolla.

Teemme myös säännöllisesti retkiä Espoossa ja muualla pääkaupunkiseudulla. Juhlimme suomalaisia sekä perheiden ja työntekijöiden kulttuureista nousevia juhlia. Vietämme kaikkien ryhmien kanssa yhdessä juhlapyhiä ja lasten syntymäpäiviä. Muun muassa Halloween on jokavuotinen lasten suosikki. Kalenterivuoden mukaan kokoonnumme viettämään joulujuhlia, kevätjuhlia sekä isän- ja äitienpäivää, jolloin myös vanhemmat voivat osallistua. Päiväkodin viestisovelluksen kautta yhteiset riemun hetket välittyvät perheille talteen kuvina ja videoina.

VARHAISKASVATUS - JA ESIOPETUSSUUNNITELMAT

Lapsen aloittaessa päiväkodin kutsumme perheen Tervetuloa varhaiskasvatukseen -keskusteluun. Keskustelussa käymme läpi ne asiat, jotka auttavat meitä toteuttamaan varhaiskasvatusta ja/tai esiopetusta lapsenne ja perheenne tarpeet huomioiden. Katso myös, mitä tulisi huomioida lapsen päiväkodin aloituksessa.

Seuraamme Espoon varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmaa, ja vuosittain teemme lapsi- ja ryhmäkohtaiset suunnitelmat. Lapsikohtaiset suunnitelmat teemme yhteistyössä huoltajien kanssa varhaiskasvatus(VASU)- ja esiopetus(LEOPS)-keskusteluissa. Ryhmäkohtaisten suunnitelmien perustana ovat lasten henkilökohtaisista suunnitelmista nousseet tarpeet ja mielenkiinnon kohteet.

Edellä kuvattujen keskustelujen lisäksi perhe voi milloin tahansa kääntyä henkilökunnan puoleen ja tarvittaessa varata ajan keskusteluun, jos pienikin asia mietityttää. 

Vähintään kerran vuodessa järjestämme ryhmien omat vanhempainillat.


Olisipa kiva nähdä lapsesi päiväkodissamme!