NÄIN ME TOIMIMME

Espoon englanninkielinnen leikkikoulu on tuottanut laadukasta varhaiskasvatusta ja esiopetusta jo vuodesta 1992. Käytössämme on Espoon kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma ja esiopetussuunnitelmamme on Espoon kaupungin virallisesti hyväksymä. Jokaiselle lapselle laaditaan myös henkilökohtainen varhaiskasvatus- tai esiopetussuunnitelma. Päämäärämme on toteuttaa tavoitteellisesta lapsen kehitystä ja oppimista tukevaa toimintaa englanninkielellä. Arvioimme ja kehitämme toimintaamme säännöllisesti. Oppimisen lähtökohtana ovat lapsen aiemmat kokemukset, hänen mielenkiinnon kohteensa ja osaamisensa. Lapsi pääsee mukaan toiminnan suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin omien valmiuksiensa mukaisesti.
 

Kummassakin toimipisteessä on 3-4 vuotiaiden ja 5-vuotiaiden ryhmä sekä esiopetusryhmä. 3-4-vuotiaiden ryhmä on jaettu pienryhmiin lasten iän perusteella. Varhaiskasvatuksen opettajat suunnittelevat, toteuttavat ja arvioivat toimintaa yhdessä lastenhoitajien kanssa 3-, 4- ja 5-vuotiaiden ryhmissä ja esiopettaja esiopetusryhmässä.

 

Päiväkodeissamme on omat aidatut piha-alueet asianmukaisine varusteineen. Lisäksi teemme paljon luonto- ja hiihtoretkiä lähialueiden metsiin ja niityille. Vierailemme säännöllisesti päiväkodin ulkopuolisissa oppimisympäristöissä Espoossa ja muualla pääkaupunkiseudulla. Retkikohteitamme ovat muun muassa pääkaupunkisedun museot (Kansallismuseo, Kiasma, eläin- ja kasvitieteellinen museo, EMMA, Talomuseo Glims), Heureka, teatterit (Espoon kaupungin teatteri, Kansallisteatteri, Helsingin kaupunginteatteri, kiertävät teatteriesitykset), kirjastot ja lasten kulttuurikeskus Aurora.

"Thank you all for your loving and caring care. The atmosphere is warm and kids are learning to be in the groups and other skills. Theatre and other activities are excellent service. I do appreciate your work a lot!"

KIELIKYLPY MAHDOLLISTAA KIELELLÄ OPPIMISEN

Noudatamme kieltenopetusmenetelmänä kielikylpymetodia. Siinä kieli omaksutaan käytännön kokemuksen kautta käyttämällä kieltä kaikessa toiminnassa äidinkielen kaltaisesti. Didaktiikan kannalta tärkein piirre on kielen käyttö oppimisen välineenä, ei kohteena tai päämääränä. Lapset opiskelevat siis kielellä, eivät kieltä. He omaksuvat kielen todellisissa kielenkäyttötilanteissa aidon kommunikaation ja merkityksellisen vuorovaikutuksen kautta kaikissa päiväkotipäivän toiminnoissa.

Lapsen ei tarvitse osata englantia päiväkotiin tullessaan, vaan riittää, että lapsen suomen kieli vastaa taidoiltaan yleistä ikätasoa. Henkilökunta puhuu pääasiassa vain englantia, mutta lapsen suomen kieltä ymmärretään. Kielikylvyn alussa henkilökunta täydentää puhettaan ilmeillä ja eleillä.

Vanhempien rooli lapsen äidinkielen tukijana on tärkeä. Äidinkielen kehityksen turvaamiseksi vanhempien tulee kiinnittää huomiota kotona siihen, että lapsen kanssa jutellaan, luetaan ja lauletaan äidinkielellä. Erityisesti kielikylvyn alussa lapsi voi kaivata aikuista, jonka puhetta hän ymmärtää: tällöin vanhempien antama tuki on korvaamatonta.

PÄIVÄKODIN HENKILÖKUNTA

Espoon englanninkielisen leikkikoulun kahdessa toimipisteessä työskentelee yhteensä 13 varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen ammattilaista: 

Päiväkodin johtaja

1 vastaava opettaja

5 varhaiskasvatuksen opettajaa

4 varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa

2 päiväkotiapulaista​

Varhaiskasvatuksen opettajamme ja lastenhoitajamme täyttävät varhaiskasvatuslaissa säädetyt opettajien ja hoitajien kelpoisuusehdot. Vähintään kahdella varhaiskasvatuksen opettajallamme on myös esi- ja alkuopettajan pätevyys. Lastenhoitajiemme äidinkieli on usein englanti. Pyrimme varmistamaan, että ainakin yksi työntekijä toimipisteessä puhuu englantia äidinkielenään.

"Pleiskan hyvä meininki huokuu lapsesta. Hän on iloinen mennessään ja hyväntuulinen hakiessa. Kiitos siitä koko henkilökunnalle!"

LEIKKIKOULUN PÄIVÄRYTMI

AVOINNA  07.30-17.00

07.30    Leikkikoulu aukeaa / Vapaata leikkiä

08.00    Aamupala

09.00    Aamupiiri

09.30    Toimintatuokio 5–6 v. / Ulkoilu 3–4 v.

11.00    Toimintatuokio 3–4 v. / Ulkoilu 5–6 v.

11.45    Satuhetki

12.00    Lounas

12.30    Lepohetki

13.30    Vapaata leikkiä / lepohetki jatkuu
14.50    Satuhetki

15.00    Välipala

15.30    Ulkoilu

17.00    Leikkikoulu sulkeutuu

TäyTÄ hakemus

Täytä ja lähetä hoitohakemus, niin päiväkodinjohtaja

ottaa yhteyttä tarkemmin hakuprosessin etenemisestä.

Hakemus ei sido mihinkään.

Valitse toimipiste

Kiitos hakemuksesta, olemme sinuun yhteydessä!

EEL logo.jpg